ประวัติและตราสัญลักษณ์
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์-ยุทธศาสตร์
นโยบายของผู้บริหาร
อัตรากำลัง
แผนการจัดการความรู้
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ผู้นำชุมชนตำบลทุ่งฝาย
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหาร อบต.
สภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
แผนพัฒนาตำบล
แผนการดำเนินงาน
แผนชุมชน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติทั่วไป
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงานช่วง 6 เดือนแรก
รายงานผลการดำเนินงาน 12 เดือน
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
การจัดเก็บและหารายได้
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานรายรับ-รายจ่าย
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง/เอกสาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งฝาย
รายงานการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
กฏหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาเซียน ASEAN
 
ขณะนี้ 2 คน
สถิติวันนี้ 69 คน
สถิติเดือนนี้ 2251 คน
สถิติปีนี้ 46774 คน
สถิติทั้งหมด 397852 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ขอเชิญชาวตำบลทุ่งฝายร่วมรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย และลดการใช้โฟม...
 
 
 


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพัง คสล. บ้านนาป้อเหนือ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [12 ต.ค. 64]

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ได้มีโครงการ จ้างก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพัง คสล.บ้านนาป้อเหนือ หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพัง คสล. โดยการเรียงหินใหญ่ ยาว 20 เมตร บ้านนาป้อเหนือ หมู่ที่ 7 จำนวน 1 โครงการ 

ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ พิมพรก่อสร้าง โดยเสนอราคา 115,000 บาท รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายนี้ 

 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (309 KB.)
 

 
 
     
 

Copyright © 2012-2021 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย - www.thungfai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์. 054-358693 โทรสาร 054-358693 ต่อ 21