ประวัติและตราสัญลักษณ์
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์-ยุทธศาสตร์
นโยบายของผู้บริหาร
อัตรากำลัง
แผนการจัดการความรู้
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ผู้นำชุมชนตำบลทุ่งฝาย
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหาร อบต.
สภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
แผนพัฒนาตำบล
แผนการดำเนินงาน
แผนชุมชน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติทั่วไป
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงานช่วง 6 เดือนแรก
รายงานผลการดำเนินงาน 12 เดือน
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
การจัดเก็บและหารายได้
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานรายรับ-รายจ่าย
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง/เอกสาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งฝาย
รายงานการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
กฏหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาเซียน ASEAN
 
ขณะนี้ 9 คน
สถิติวันนี้ 93 คน
สถิติเดือนนี้ 2398 คน
สถิติปีนี้ 44285 คน
สถิติทั้งหมด 395363 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ขอเชิญชาวตำบลทุ่งฝายร่วมรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย และลดการใช้โฟม...
 
 
แผนการจัดหาพัสดุ
 
 


แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2554 (ผด.1) (149 KB.)
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2554 (ผด.2) (124 KB.)
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2555 (ผด.1) (230 KB.)
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2555 (ผด.2) (130 KB.)
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2559 (ผด.1) (4.25 MB.)
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2559 (ผด.2) (2.14 MB.)
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2559 (ผด.5) (954 KB.)
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2560 (ผด.1) (3.93 MB.)
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2560 (ผด.2) (2.54 MB.)
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2560 (ผด.5) (1.01 MB.)
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2561 (3.21 MB.)
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2562 (2.74 MB.)
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563 (2.21 MB.)
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564 (5.50 MB.) 
 
 
     
 

Copyright © 2012-2021 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย - www.thungfai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์. 054-358693 โทรสาร 054-358693 ต่อ 21