ประวัติและตราสัญลักษณ์
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์-ยุทธศาสตร์
นโยบายของผู้บริหาร
อัตรากำลัง
แผนการจัดการความรู้
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ผู้นำชุมชนตำบลทุ่งฝาย
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหาร อบต.
สภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
แผนพัฒนาตำบล
แผนการดำเนินงาน
แผนชุมชน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติทั่วไป
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงานช่วง 6 เดือนแรก
รายงานผลการดำเนินงาน 12 เดือน
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
การจัดเก็บและหารายได้
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานรายรับ-รายจ่าย
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง/เอกสาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งฝาย
รายงานการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
กฏหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาเซียน ASEAN
 
ขณะนี้ 7 คน
สถิติวันนี้ 19 คน
สถิติเดือนนี้ 2987 คน
สถิติปีนี้ 22323 คน
สถิติทั้งหมด 373401 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ขอเชิญชาวตำบลทุ่งฝายร่วมรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย และลดการใช้โฟม...
 
 
 
 

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านแม่ทะ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [16 มี.ค. 2564] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศรายชื่อผู้มาซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านแม่ทะ หมู่ที่ 5 [15 มี.ค. 2564] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านแม่ทะ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [03 มี.ค. 2564] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านต้นยาง หมุ่ที่ 8 ตำบลทุ่งฝาย [24 ก.พ. 2564] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพัง โดยการเรียงกล่อง Gabion บรรจุหินใหญ่ บ้านนาป้อเหนือ หมู่ที่ 7 (ห้วยกะเริม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [22 ก.พ. 2564] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอย 8/2 บ้านท่าโทก หมู่ที่ื 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [16 ก.พ. 2564] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอย 3/3 บ้านท่าโทก หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [16 ก.พ. 2564] อ่านรายละเอียดข่าว
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคางานก่อสร้าง โครงการพนังป้องกันตลิ่งพัง โดยการเรียงกล่องเกเบี้ยน บรรจุหินใหญ่ บ้านนาป้อเหนือ หมู่ที่ 7 [11 ก.พ. 2564] อ่านรายละเอียดข่าว
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคางานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัสท์คอนกรีต บ้านต้นยาง หมู่ที่ 8 [11 ก.พ. 2564] อ่านรายละเอียดข่าว
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ คสล. ซอย๘/๒ [09 ก.พ. 2564] อ่านรายละเอียดข่าว
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคางานก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายนํ้า คลล. ซอย ๓/๓ ณ บ้านท่าโทก หมู่ที่ ๔ [09 ก.พ. 2564] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านท่าส้มป่อย หมู่ที่ 1 [21 ม.ค. 2564] อ่านรายละเอียดข่าว
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง โครงการเปลี่ยนท่อเมน ประปาหมู่บ้าน ณ บ้านท่าส้มปอย หมู่ที่ ๑ [15 ม.ค. 2564] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมผิวถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านปงชัยนาป้อ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [24 ธ.ค. 2563] อ่านรายละเอียดข่าว
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคางานก่อสร้าง โครงการเสริมผิวถนนลาดยางผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต ณ บ้านปงชัยนาป้อ หมู่ที่ ๑๐ [18 ธ.ค. 2563] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัสท์คอนกรีต บ้านทุ่งฝาย หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [29 ต.ค. 2563] อ่านรายละเอียดข่าว
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคางานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟ้ลท์คอนกรีต ณ บ้านทุ่งฝาย หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งฝาย [22 ต.ค. 2563] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (อุทกภัย) ถนนเลียบลำห้วยแม่ทะ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งฝาย [17 ก.ย. 2563] อ่านรายละเอียดข่าว
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคางานก่อสร้าง จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (อุทกภัย) ถนนเลียบลำห้วยแม่ทะ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งฝาย [14 ก.ย. 2563] อ่านรายละเอียดข่าว
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคางานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [14 ก.ย. 2563] อ่านรายละเอียดข่าว
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  


 
 
 
     
 

Copyright © 2012-2021 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย - www.thungfai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์. 054-358693 โทรสาร 054-358693 ต่อ 21