ประวัติและตราสัญลักษณ์
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์-ยุทธศาสตร์
นโยบายของผู้บริหาร
อัตรากำลัง
แผนการจัดการความรู้
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
ผู้นำชุมชนตำบลทุ่งฝาย
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหาร อบต.
สภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสวัสดิการสังคม
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อบัญญัติทั่วไป
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลการดำเนินงานช่วง 6 เดือนแรก
รายงานผลการดำเนินงาน 12 เดือน
งานกิจการสภา
ประกาศลดขั้นตอน
รายงานการเงิน
รายงานการเงินรวม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
งบแสดงฐานะการเงิน
แผนการใช้จ่ายเงินรวมรายไตรมาส
การจัดเก็บและหารายได้
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานรายรับ-รายจ่าย
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานตรวจสอบภายใน
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
รายงานการวิเคราะห์งบการเงินประจำปี
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง/เอกสาร
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลทุ่งฝาย
รายงานการวิจัยการประเมินความพึงพอใจของประชาชน
กฏหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาเซียน ASEAN
คู่มือการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
ขณะนี้ 7 คน
สถิติวันนี้ 19 คน
สถิติเดือนนี้ 7331 คน
สถิติปีนี้ 47573 คน
สถิติทั้งหมด 595786 คน
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ขอเชิญชาวตำบลทุ่งฝายร่วมรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย และลดการใช้โฟม...
 
 
 
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น - สายบ้านนายกระสินธ์ อินทรพรม ถึง ห้วยเลื่อน หมู่ที่ 3 บ้านแพะหนองแดง (e-bidding) [02 พ.ค. 2567] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย (e-bidding) [30 เม.ย. 2567] อ่านรายละเอียดข่าว
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น-สายบ้านนายกระสินธ์ อินทรพรม ถึง ห้วยเลื่อน หมู่ 3 [11 เม.ย. 2567] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น-สายบ้านนายกระสินธ์ อินทรพรม ถึง ห้วยเลื่อน หมู่ 3 บ้านแพะหนองแดง ต.ทุ่งฝาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding [11 เม.ย. 2567] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศงานจ้างก่อสร้างอาคารประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [09 เม.ย. 2567] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง (e-bidding) จำนวน 1 คัน [22 มี.ค. 2567] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการโรงจอดรถบรรทุกน้ำดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [20 มี.ค. 2567] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [05 มี.ค. 2567] อ่านรายละเอียดข่าว
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [20 ก.พ. 2567] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมหูช้าง บ้านกลาง ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [19 ก.พ. 2567] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนน คสล. บ้านนาป้อเหนือ ม.7(ซอย3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15 ก.พ. 2567] อ่านรายละเอียดข่าว
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการซ่อมแซมวางท่อระบายน้ำ คสล. และราคากลางงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [09 ก.พ. 2567] อ่านรายละเอียดข่าว
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรี่ตเสริมเหล็กบ้านนาป้อเหนือ หมู่ที่ 7 (ซอย 3) ตำบลทุ่งฝาย [06 ก.พ. 2567] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบจ้างเหมาบุคคลภายนอกออกแบบ ประมาณราคา โครงการก่อสร้างอาคารประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [05 ก.พ. 2567] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพัง บ้านปงชัยนาป้อ หมู่ที่ 10 (จำนวน 2 จุด) ตำบลทุ่งฝาย [29 พ.ย. 2566] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพัง คสล. บ้านกลาง หมุ่ที่่ 6 ตำบลทุ่งฝาย [29 พ.ย. 2566] อ่านรายละเอียดข่าว
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพัง บ้านต้นยาง หมุู่ที่ 8 ตำบลทุ่งฝาย [29 พ.ย. 2566] อ่านรายละเอียดข่าว
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพัง คสล. บ้านกลาง หมู่ที่ 6 [20 พ.ย. 2566] อ่านรายละเอียดข่าว
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพัง บ้านปงชัยนาป้อ หมู่ที่ 10 [20 พ.ย. 2566] อ่านรายละเอียดข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าส้มป่อย หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งฝาย [04 ก.ย. 2566] อ่านรายละเอียดข่าว
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  


 
 
 
     
 

Copyright © 2012-2024 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย - www.thungfai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งฝาย ถ.ลำปาง-แจ้ห่ม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000 โทรศัพท์. 054-358693 โทรสาร 054-358693 ต่อ 21